Contact | Disclaimer

Gecertificeerd bouwen!
Kwaliteitscertificaten zijn wijd en zijd bekend in Nederland. Elke branche heeft wel een of meer keurmerken. De bouw niet uitgezonderd. Daar genieten keurmerken als KOMO, Kiwa en Kema grote reputatie. Alleen is het voor iedereen niet altijd duidelijk wr certificeren en keurmerken precies voor staan. Wat het voordeel is van een bouwproduct of -proces met een erkende kwaliteitsverklaring. En wat precies het verschil is tussen een product met een kwaliteitsverklaring of met een CE-markering. Bovendien is er sinds medio vorig jaar een 'Stelselherziening' doorgevoerd voor erkende certificering in de bouw . Daardoor is er een en ander veranderd in keurmerkenland voor de bouw.

Deze site informeert over de stelselherziening, certificering en CE-markering van bouwproducten. Ook vindt u hier informatie over de voordelen van certificering voor producenten, gebruikers en consumenten. De site is onderdeel van de campagne 'Gecertificeerd bouwen!' Deze campagne is een initiatief van het ministerie van VROM in samenwerking met de Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Doel van de campagne is om meer bekendheid te geven aan de achtergronden van certificering en CE-markering, aan de partijen die daarbij een hoofdrol vervullen, alsmede aan het belang ervan voor de kwaliteit van woningen, gebouwen, wegen en infrastructuur. Want de toepassing van bouwproducten en -processen voorzien van kwaliteitslabels biedt alle marktpartijen veel voordelen.

GA VERDER